Adar yr eira

Bob tro mae’r tywydd yn oer iawn mae’n werth cadw llygad ar yr adar yn yr ardd. Oherwydd bod bwyd yn brin yn y cefn gwlad mae’r adar yn tueddu dod i’r ardd i chwilio am fwyd. Dros y gaeaf dw i’n gwneud yn siŵr fy mod i’n rhoi bwyd allan iddyn nhw a bod dŵr ar gael hefyd.

Yn fis Chwefror ar ôl sawl diwrnod a noson oer iawn ges i ymwelwyr anarferol i’r ardd. Y cyntaf i ymddangos roedd bronfraith. Dw i wedi gweld bronfraith yn yr ardd dros y gaeafau cynt a dw i’n eu clywed nhw’n ganu gerllaw yn y gwanwyn. Yr ail i ymddangos roedd llinos bengoch leiaf. Ro’n i’n heb weld un yn yr ardd o’r blaen felly roedd yn gyffrous iawn i’w weld. Am sbel, ro’n i’n meddwl fy mod i’n edrych ar ji-binc benyw tan wnes i godi fy ysbienddrych. Y trydydd roedd coch dan-aden. Mae llawer ohonyn nhw yn y caeau yn yr ardal ar hyn o bryd. Maen nhw’n dod i Brydain o Wlad yr Iâ, yr Almaen, Poland, Rwsia, Sgandinafia ac y Baltig dros y gaeaf mewn heidiau. Roedd yr yn hon ar ei ben ei hun a wnaeth hi ddim aros yn yr ardd am hir.

Bronfraith
LLinos bengoch leiaf
Coch dan-aden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: